Esketamina – leczenie depresji lekoopornej

Centrum Medyczne Ginemedica jest jednym z pierwszych ośrodków na dolnym śląsku, który oferuje możliwość skorzystania z najnowocześniejszej metody leczenia depresji lekoopornej esketaminą Spravato®. Leczenie jest prowadzone przez wykwalifikowany personel w warunkach ambulatoryjnych.

 

Czym jest esketamina Spravato®?
To produkt leczniczy zawierającym substancję czynną esketaminę. Wskazany jest do leczenia osób dorosłych z opornym na leczenie dużym zaburzeniem depresyjnym, którzy nie zareagowali na co najmniej dwie różne terapie lekami przeciwdepresyjnymi w obecnym epizodzie depresyjnym o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

 

Kiedy stosuje się lek Spravato®?
Spravato® jest stosowany u dorosłych w celu zmniejszenia objawów depresji, takich jak: uczucie smutku, lęk lub poczucie bezwartościowości, trudności ze snem, zmiany apetytu, utrata zainteresowania ulubionymi aktywnościami, poczucie spowolnienia. Lek stosuje się razem z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował co najmniej 2 inne leki przeciwdepresyjnie, ale nie uzyskał poprawy.

Spravato® podaje się razem z doustnym lekiem przeciwdepresyjnym. Lekarz informuje pacjenta, jak i kiedy przyjmować lek przeciwdepresyjny.

Lekarz lub inny pracownik ochrony zdrowia będzie nadzorował pacjenta za każdym razem, gdy pacjent będzie stosował lek Spravato®.

 

Jak wygląda proces kwalifikacji i leczenia Spravato®?

 1. Konsultacja psychiatryczna specjalistyczna kwalifikująca do leczenia. Lekarz konsultujący podejmuje decyzję o kwalifikacji do leczenia lekiem Spravato®
 2. Sposób podawania leku:

Lek Spravato® ma postać dozownika z aerozolem do nosa (jeden dozownik zawiera 28 mg leku Spravato®). Lekarz lub pielęgniarka instruuje pacjenta jak stosować aerozol do nosa. Lek przeznaczony jest do samodzielnego podawania przez pacjenta. Pacjent może liczyć na wsparcie pielęgniarki, gdy będzie gotowy do podania leku.

Pełna instrukcja dotycząca przyjmowania leku znajduje się w ulotce dla pacjenta.

 

Czas trwania leczenia i częstotliwość podawania leku Spravato®

 • Leczenie lekiem Spravato® trwa co najmniej 6 miesięcy.
 • Dawkowanie:
  1. faza indukcji: 1-4 tydzień – lek podawany 2 razy w tygodniu,
  2. faza podtrzymująca I: 5-12 tydzień – lek podawany 1 raz w tygodniu,
  3. faza podtrzymująca II: od 13 tygodnia – lek podawany 1 raz na 2 tygodnie.
 • Podczas każdej wizyty pacjent używa od 1 do 3 dozowników.
 • Co 4 tygodnie następuje ocena stanu zdrowia oraz efektów leczenia przez lekarza psychiatrę.

 

Obserwacja w placówce medycznej po podaniu leku i możliwe działania niepożądane

Po podaniu leku Spravato® mogą wystąpić działania niepożądane i zazwyczaj mają charakter krótkotrwały, dlatego po podaniu leku zawsze konieczne jest pozostanie pod obserwacją w Ginemedica przez minimum 1,5 godziny.
W trakcie obserwacji będzie monitorowane samopoczucie i ciśnienie tętnicze krwi.
O długości pobytu w placówce i gotowości do jej opuszczenia po podaniu leku Spravato® każdorazowo decyduje lekarz.