Tomasz Kucharski

Tomasz Kucharski

cardiologist
  • Polish

Lekarz z wieloletnim stażem, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog. Gromadzenie doświadczenia kardiologicznego rozpoczynał w Pododdziale Kardiodiagnostyki Oddziału Kardiochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu, następnie pracował w Klinice Kardiologii AM we Wrocławiu. Na co dzień przeprowadza konsultacje kardiologiczne i badania echokardiograficzne w Szpitalu Klinicznym przy ul. Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu. Swoją wiedzę i umiejętności systematycznie doskonali biorąc udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach.