Renata Romaszkiewicz

Renata Romaszkiewicz

cardiologist
  • Polish

Specjalista w dziedzinie Chorób Wewnętrznych oraz Kardiologii. Zwraca szczególną uwagę na empatyczny kontakt z każdym pacjentem, wytłumaczenie choremu istoty choroby tak, aby mógł współuczestniczyć w procesie leczenia. Od 2001 r. pracuje w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, pełni dyżury ratując życie wielu pacjentów w ostrych stanach kardiologicznych. Posiada stopień doktora nauk medycznych, praca doktorska dotyczyła tematyki zatorowości płucnej i nadciśnienia płucnego, wyniki pracy były szeroko publikowane w specjalistycznych czasopismach w Europie. Ma duże umiejętności w wykonywaniu badań USG serca i ocenie wad zastawek serca, także w wykonywaniu testów wysiłkowych i interpretacji badań Holtera EKG i ciśnieniowego.

Posiada szerokie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób kardiologicznych: nadciśnienia tętniczego w tym również u ludzi młodych, choroby wieńcowej, pacjentów po zawale serca, po baypasach, po stentach założonych do tętnic wieńcowych, po udarze mózgu, chorych z arytmią w tym z migotaniem przedsionków, z podwyższonym poziomem cholesterolu. Szczególne zainteresowania dotyczą kilku dziedzin: kardiologii sportowej – badania sportowców wyczynowych i amatorów, opieki nad kobietami ciężarnymi ze schorzeniami kardiologicznymi, a także chorych onkologicznych z problemami kardiologicznymi. Posiada duże doświadczenie w kwalifikacji pacjentów do operacji.