mgr Krzysztof Decowski

mgr Krzysztof Decowski

physiotherapist
  • Polish

Specjalizacja: Fizjoterapeuta.

Doświadczenie: Jestem absolwentem studiów magisterskich z fizjoterapii na PMWSZ w Opolu (obecnie: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego), tytuł zawodowy uzyskałem w 2018 roku.

Leczenie: Nowoczesna fizjoterapia skupia się na przywróceniu utraconej lub zaburzonej funkcji. W tym celu terapeuta powinien skupiać się na pacjencie w sposób całościowy. Istotną będzie nie tylko codzienna aktywność fizyczna, ale również zawodowa, społeczna, przyzwyczajenia oraz możliwości pacjenta. W kontakcie z pacjentem zawsze skupiam się na kompleksowym ujęciu czynników wpływających na jego stan, w szczególności wiążących się z działaniem wzmożonego stresu na układ mięśniowo-powięziowy pacjenta. Ciekawym zawodowo wyzwaniem jest fizjoterapia jako wspomaganie leczenia pacjenta psychiatrycznego czy oddziaływań psychologicznych oraz wpływ ruchu na poprawę samopoczucia pacjentów.

Inne: Swojej pracy oddaję się z zaangażowaniem i starannością. Fizjoterapia to przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem, dlatego jestem otwarty i niedyskryminujący, niezależnie od tego ile ważysz, jakiej jesteś płci czy orientacji.

Prywatnie dumny psi tato oraz miłośnik roślin.