Mateusz Sobalak

Mateusz Sobalak

gynecologist
  • Polish

Specjalizacja: Specjalista ginekologii i położnictwa.

Doświadczenie: Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pracuje w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Leczenie: Jego zainteresowania oraz praca zawodowa związane są głównie z opieką nad kobietą w ciąży, diagnostyką ultrasonograficzną płodu i narządu rodnego a także codziennymi problemami ginekologicznymi kobiet wraz z poradnictwem antykoncepcyjnym.

Szkolenia i prace naukowe: Uczestniczy w licznych kursach, konferencjach i sympozjach naukowych nieustannie poszerzając swoją wiedzę i podnosząc kwalifikacje zawodowe.

Członkostwo: Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).

Inne: Lekarz o indywidualnym podejściu do pacjentek,cechujący się empatią oraz cierpliwością. Zawsze w pełni skoncentrowany na potrzebach oraz profesjonalnej opiece nad pacjentką.