Dominik Rączka

Dominik Rączka

gastrolog
  • Polish

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalista Chorób Wewnętrznych. W trakcie specjalizacji z Gastroenterologii w Oddziale Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Klinicznego w Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Wieloletni pracownik Ośrodka Żywienia Klinicznego i Poradni Żywieniowych. Absolwent Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu w ramach POLSPEN.

Głównymi obszarami zainteresowaniami  w ramach gastroenterologii jest żywienie kliniczne i zapobieganie niedożywieniu w chorobie, choroby zapalne jelit, choroby wątroby, zaburzenia metaboliczne, a także diagnostyka ultrasonograficzna. Wykonuje badania USG jamy brzusznej, tarczycy, klatki piersiowej i badania dopplerowskie tętnic dogłowowych.