Danuta Mermer-Kutek

Danuta Mermer-Kutek

pediatric neurologist
  • Polish

Specjalista neurologii dziecięcej, pediatra, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi w lecznictwie ambulatoryjnym i szpitalnym oraz ambulatoryjnym w zakresie usprawniania ruchowego dzieci i młodzieży do 18 r.ż. Ma uprawnienia do oceny zapisów EEG u dzieci i dorosłych (certyfikat nadany Przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej). Od 30 lat opisuje zapisy EEG u dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuje w Poradni Neurologii Dziecięcej w Oleśnicy, w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Oleśnicy i w Miliczu. Systematycznie uczestniczy w konferencjach naukowych z zakresu neurologii i epileptologii a w okresie pandemii COVID – 19 w formie online. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.