Badania prenatalne NIFTY, HARMONY i PANORAMA w Ginemedica Wrocław

Test Nifty, Panorama i Harmony to nieinwazyjne badania prenatalne DNA płodowego obecnego we krwi ciężarnej kobiety. Badanie prenatalne tego typu pozwala wykryć najczęstsze aberracje chromosomalne prowadzące m.in. do Zespołu Downa, Edwardsa oraz Patau. Test pozwala również określić płeć płodu oraz wykryć inne zaburzenia chromosomów płciowych (X,Y).

Banianie prenatalne Harmony, Nifty i Panorama opracowano na podstawie najnowszych osiągnięć w zakresie wykonywania nieinwazyjnych testów prenatalnych. Jest to proste i bezpieczne badanie krwi, a w badanich analitycznych wykazano, że pozwala ono z bardzo wysokim prawdopodobieństwem ocenić ryzyko wystąpienia określonych trisomii u płodu (m.in. do Zespołu Downa, Edwardsa oraz Patau).

BADANIE PRENATARNE HARMONY, NIFTY I PANORAMA CO WARTO NA TEN TEMAT WIEDZIEĆ:

Jak skuteczny jest test Harmony, Nifty i Panorama?
Testy Harmony, Nifty i Harmony to niezwykle skuteczne narzędzia diagnostyczne. Badania prenatalne tego typu wykrywają ponad 99 % przypadków trisomii u płodu, a odsetek wyników fałszywie dodatnich wynosi zaledwie 0,1 %. Inne badania przesiewowe, takie jak testy z surowicy i badanie USG to również badania nieinwazyjne, jednak odsetek wyników fałszywie dodatnich wynosi w ich przypadku aż do 5%, a odsetek braku nierozpoznania przypadków trisomii chromosomu 21 wynosi do 30%. Na podstawie takich testów można fałszywie stwierdzić występowanie trisomii u płodu, kiedy faktycznie wynik jest negatywny (fałszywie dodatni), lub przeciwnie – testy mogą fałszywie wskazywać na wynik ujemny badania pod kątem trisomii u płodu, kiedy faktycznie jest on dodatni (fałszywie ujemny). Badania diagnostyczne, takie jak punkcja owodni lub biopsja kosmówki (CVS), wykazują się bardzo wysoką czułością wykrywania trisomii płodu, niemniej są to badania inwazyjne i mogą grozić utratą płodu.

Jakich informacji może dostarczyć mi i lekarzowi test prenatalny Harmony, Nifty i Panorama?
Badania prenatalne Nifty, Harmony i Panorama określają ryzyko wystąpienia twz. trisomii u płodu, na podstawie pomiaru względnej liczby chromosomów we krwi matki. Badanie ocenia ryzyko wystąpienia u płodu trisomii 21, 18 i 13 (wyjaśnienie poniżej), jednak nie wyklucza wszystkich nieprawidłowości.

Trisomia 21 powoduje zespół Downa, który wiąże się z upośledzeniem umysłowym o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, może również prowadzić do problemów z układem trawiennym i wrodzonych wad serca. Szacuje się, że zespół Downa występuje w przypadku 1 na 740 urodzeń.

Trisomia 18 spowodowana jest występowaniem dodatkowej kopii chromosomu 18. Zaburzenie odpowiada za zespół Edwardsa i wiąże się z wysokim ryzykiem poronienia. U niemowląt urodzonych z zespołem Edwardsa mogą występować różne schorzenia oraz ograniczona, skrócona długość życia. Szacuje się, że zespół Edwardsa występuje w przypadku 1 na 5000 urodzeń.

Trisomia 13 spowodowana jest występowaniem dodatkowej kopii chromosomu 13. Zaburzenie to odpowiada za zespół Pataua, który wiąże się z wysokim ryzykiem poronienia.

U kogo można wykonać test prenatalny Nifty, Harmony i Panorama?
Lekarz może zlecić wykonanie testu prenatalnego Nifty, Panorama oraz Harmony u kobiet będących co najmniej w 10 tygodniu ciąży. Badania dostępne są dla kobiet będących w ciąży pojedynczej lub bliźniaczej, a także po zapłodnieniu in vitro. Testy nie są przeznaczone do oceny ryzyka wystąpienia mozaikowatości, częściowych trisomii lub translokacji.

Jak mogę przystąpić do badania prenatalnego Harmony, Panorama i Nifty we Wrocławiu?
Badanie możesz wykonać w Ginemedica Wrocław, za pośrednictwem jednego z naszych lekarzy. Po prostu skontaktuj się z nami, umów na wizytę i poproś lekarza specjalistę o przeprowadzenie badania.