Badanie kliniczne dla pacjentów z przewlekłymi owrzodzeniami stopy cukrzycowej

Stopa cukrzycowa należy do przewlekłych powikłań cukrzycy. Występuje zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, jak i typu 2. Jest to owrzodzenie (płytkie albo głębokie przerwanie ciągłości skóry) zlokalizowane zwykle na części podeszwowej lub grzbietowej stopy. Najczęściej występuje pod główkami kości śródstopia, na grzbietach palców albo na pięcie. Za główną przyczynę stopy cukrzycowej uważa się neuropatię obwodową. Stopa cukrzycowa jest pozbawiona czucia bólu i temperatury. Owrzodzeniu może towarzyszyć deformacja stopy.

źródło: dr n. med. Przemysław Witek, dr n. med. Barbara Katra, Klinika Chorób Metabolicznych UJ CM, Kraków

Dodatkowo zapewniamy uczestnikom:

Warunki uczestnictwa:

Czas trwania badania

8 tygodni

Formularz


Główny badacz

dr n. med. Justyna Kwapisz
Postać przedstawiająca lekarza Justynę Kwapisz