Badanie kliniczne dla pacjentów z depresją

Depresja to zaburzenie psychiczne charakteryzujące się obniżonym nastrojem, utratą zainteresowań i przyjemności oraz zmniejszeniem energii. Może współwystępować z chorobami somatycznymi, pogarszając ich rokowanie. Depresja może objawiać się różnymi dolegliwościami fizycznymi, co utrudnia jej rozpoznanie. Do diagnozowania depresji u pacjentów z chorobami somatycznymi stosuje się testy przesiewowe, takie jak HADS-M. Leczenie depresji obejmuje farmakoterapię oraz interwencje psychologiczne.

źródło: Mikołaj Majkowicz , Agata Zdun-Ryżewska „Rozpoznawanie i leczenie depresji w sytuacji choroby somatycznej”, Katedra Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wczesna diagnoza i leczenie zaburzeń depresyjnych mają ogromne znaczenie. Jeśli zauważasz pogarszający się nastrój u siebie lub u kogoś z bliskich osób, warto zasięgnąć porady lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Dodatkowo zapewniamy uczestnikom:

Warunki uczestnictwa:

Czas trwania badania

6 tygodni z możliwością kontynuacji w kolejnym badaniu.
Całkowity czas udziału w obydwóch badaniach wynosi około 60 tygodni (13,8 miesięcy).

Główny badacz

lek. Ewa Tylko

Formularz

Rekrutacja do badania zostanie uruchomiona we wrześniu ale zgłoszenia można wysyłać już teraz!