Badanie prenatalne Wrocław

W trakcie trwania ciąży wykonywanie badań prenatalnych jest bardzo ważnym elementem kontroli płodu. Można wykonać je metodą inwazyjną, jak i nieinwazyjną. Do tej pierwszej grupy badań zalicza się USG płodu oraz badania biochemiczne surowicy krwi matki. Nieinwazyjne USG płodu umożliwia dość wczesne oraz szybkie rozpoznanie wad rozwojowych płodu a także dokładne ustalenie wieku ciążowego.
Między 11-13 tygodniem ciąży warto wykonać genetyczne USG. Narządowe USG wykonuje się zwykle w okresie 18-22 tygodnia ciąży. Tego typu nieinwazyjne badania prenatalne, wymagają doświadczenia, odpowiednich kwalifikacji lekarza oraz wysokiej jakości sprzętu ultrasonograficznego nowej generacji.
Jeśli chodzi o badania prenatalne we Wrocławiu polegające na analizie biochemicznej surowicy krwi matki, wyróżnia się test podwójny np. PAPP-A (wykonywany w 11-13 tygodniu ciąży), a także test potrójny tzw. AFP lub hCG (w 14-20 tygodniu ciąży). W tym czasie, na podstawie badań, udaje się wykryć w ok. 60% przypadki zespołu Downa a także nawet do 90% przypadków rozmaitych wad centralnego układu nerwowego.
Spośród inwazyjnych badań prenatalnych wyróżnia się amniopunkcję, kordocentezę a także biopsję kosmówki (badanie CVS).
Takie badania prenatalne Wrocław polegają na pobraniu materiału do badań np. na podstawie nakłucia przezbrzusznego macicy i pobraniu kosmówki (CVS), pobraniu płynu owodniowego z jamy macicy (amniopunkcja) lub nakłuciu sznura pępowinowego z pobraniem do badań próbki krwi płodu (kordocenteza). Badania te przeważnie wykonywane są pod kontrolą USG. Z pobranego materiału przygotowuje się preparaty do badań pozwalających analizować i ustalić m.in. kariotyp płodu. Dzięki temu, przeprowadza się również badania biochemiczne, immunologiczne, cytogenetyczne. Kordocenteza to badanie prenatalne, które wykonać można dopiero po 22 tygodniu ciąży. Diagnostyka prenatalna, w tym przypadku wykonywana jest jedynie w określonych sytuacjach (m.in. wiek matki powyżej 35 r.ż., nieprawidłowy obraz płodu na USG, nieprawidłowa ilość alfa-fetoproteiny (AFP) w surowicy krwi matki, ciąże martwe, posiadanie potomstwa z aberracjami chromosomowymi).
Badania cytogenetyczne wykonywane są w celu zidentyfikowania m.in. chorób uwarunkowanych genetycznie (aberracje chromosomowe). Nie można na ich podstawie stwierdzić czy dziecko będzie chorowało np. na nadciśnienie, cukrzycę, wady serca, kończyn. mózgu itp., ponieważ nie wszystkie wady płodów, uszkodzenia są uwarunkowane genetycznie. Istnieje szereg innych metod badawczych, które mogą to wykryć.
Badania prenatalne warto robić zawsze, przy każdej kolejnej ciąży. szczególnie powinny zdecydować się na nie kobiety ciężarne, które ukończyły 35 r.ż.